Kaartje van mijwww.varkensenzo.nl
verjaardag
beterschap
feestdagen
huwelijk
verliefd
in verwachting
geboorte
felicitatie
vakantie
school
werk
zomaar
persoonlijk
verhuizing
bedankt
groetjes
Adverteerders

Wat is het doel van de site www.kaartjevanmij.nl?
De site www.kaartjevanmij.nl heeft als doel het platteland op een consumentvriendelijke manier bekend maken bij de consument in de vorm van te versturen e-cards.

Wilt u ook adverteren door middel van e-cards op www.kaartjevanmij.nl ?
Stuur een bericht naar info@kaartjevanmij.nl en wij nemen contact met u op.

Hoe adverteert u d.m.v. een e-card op www.kaartjevanmij.nl?
Onder de afbeelding van de te bekijken en de te ontvangen e-card vindt de ontvanger
de tekst: "Deze kaart wordt U aangeboden door ( URL van bedrijf of instantie die het gebruikersrecht heeft van deze kaart)".
De URL is een link naar de website van het betreffende bedrijf.
Ook in de mail van de ontvanger is deze link geplaatst.

Uw URL is dus op drie verschillende momenten voor de consument zichtbaar:
· Wanneer de bezoeker van de site uw e-card bekijkt
· Wanneer de ontvanger van uw e-card een mail ontvangt met daarin
een link naar uw e-card
· Wanneer de ontvanger de verzonden e-card bekijkt.

Onder de rubriek "Adverteerders" kunt u een link met uw logo en/of bedrijfsnaam
laten plaatsen naar uw URL. De grootte van deze imagelink is 150px x 100px.

Bent u verplicht een e-card met een afbeelding van een varken te bestellen?
Nee, alle dieren van het platteland zijn beschikbaar.
NB. In de e-card wordt geen logo, bedrijfsnaam of URL verwerkt.

Kunt u de rubriek waaronder uw kaart verschijnt zelf kiezen?
Ja, u bent vrij in de keuze van de rubriek van uw kaart..

Wordt de e-card uw eigendom?
Nee, de e-card wordt niet uw eigendom.
Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden hieronder vermeld.

Wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van het aantal e-cards dat u bestelt.
Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@kaartjevanmij.nl
Uw kaart zal niet op enige andere Nederlandse site te vinden zijn.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden

 

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée met URL www.kaartjevanmij.nl.
Deze website is gemaakt door Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée, beide bedrijven gevestigd te Loosbroek , (Nederland) Molenhoeven 23 te 5472 PX.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, tekeningen, foto's, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's (uitgezonderd de logo′s onder de rubriek "adverteerders") en alle andere data op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée.
Zonder schriftelijk akkoord van Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée is het verboden om deze data van de website op te slaan, te verkopen, te reproduceren, te drukken of printen.


Aansprakelijkheid
In geen enkel geval kunnen Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website.
Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée zijn niet verantwoordelijk voor de frequentie waarmee e-cards verstuurd worden. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven bedrijfsnamen en namen van instanties als gevolg van tikfouten of foutieve links, aanvaarden Studio Vliegwerk Jannemeis en Pixels Renée daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Linken naar de site www.kaartjevanmij.nl
Het is verboden de e-cards hier aangeboden, op uw site aan te bieden als zijnde een E-card service via uw site, zonder daarbij toestemming aan de webmaster te hebben gevraagd.
Indien tegen de wensen van de webmaster wordt ingegaan en kaarten zonder toestemming worden gebruikt op persoonlijke homepages, professionele sites of kopieën worden verspreid op wat voor wijze dan ook, zullen er desbetreffende maatregelen moeten worden ondernomen, waarvan wij echter hopen dat dit niet nodig zal zijn.

Indien u vooraf toestemming vraagt aan de webmaster om www.kaartjevanmij.nl op uw site te plaatsen als een normale link, waarbij de totale site te zien is en dus ook duidelijk getoond wordt aan uw bezoekers dat deze site niet aan u toebehoord, maar totaal los staat van uw website, dan gaan wij hiermee natuurlijk akkoord.

Webmaster: info@kaartjevanmij.nl